Düzenleme Kurulu


İGÜ İİSBF Dekanı Prof. Dr. Kürşat YALÇİNER

İGÜ İİSBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KOÇYİĞİT

İGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin EKŞİ