Konu ve Yazım Kuralları


Yarışmanın Konusu
Yunus Emre, şiirlerinde en duru Türkçeyi kullanarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm çağlara, tüm insanlığa  seslenmiştir. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından, vefatının 700. yıl dönümünde Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin öğretilerinden “hoşgörü, sabır, sevgi ve özveri” temaları ekseninde yazılacak bütün kısa öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

 

Yazım Kuralları
  • Yarışmanın dili Türkçedir.
  • Yarışmaya katılan eserler daha önce yayımlanmamış, herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır. Eserlerin daha önce herhangi bir yayın grubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda, eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecektir ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
  • Yarışmaya katılan eserlerin Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uygun şekilde, A4 kâğıt ebatında, Times New Roman yazı tipi, 10 punto ve tek satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2 cm boşluk olacak ve 4 sayfayı aşmayacak şekilde yazılarak Word ve/veya PDF formatında hazırlanarak dijital ortamda, belirlenen tarihler arasında belirlenen e-posta adresine iletilmeleri gerekmektedir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Eserde yazarının kişisel bilgileri yer almaz. Eser üzerinde (sayfa düzeninin sol üst köşesinde yer alacak şekilde) RUMUZ kullanılacaktır.
  • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan katılımcılar sorumlu olacaktır.