Yarışma Hakkında


Vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yunus Emre’yi anma yılı olarak belirlenmiştir. Buna istinaden Cumhurbaşkanlığımızın 31380 nolu genelgesi ile 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “21. Yüzyılda Yunusça Yaşamak: Hoşgörü, Özveri, Sabır, Sevgi” başlıklı kısa öykü yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin öğretilerinden “hoşgörü, sabır, özveri ve sevgi” temaları ekseninde yazılacak bütün kısa öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

Bu yarışma ile; öğrencilerin, tüm dünyanın yaşamını değiştiren Küresel Salgın sürecinde Yunus Emre’yi rehber edinerek yaşamak nasıl bir fark yaratırdı diye düşünmelerine vesile olmak istedik.

Edebi tür olarak “kısa öykü”yü seçtik. Çağdaş edebiyatta öne çıkan kısa öykü; sözcükleri sayıca ekonomik, anlamca zengin kullanmayı gerektirir. Yunus Emre’nin şair olarak öne çıkan bir diğer yönü “Sehl-i mümteni” olarak adlandırılan; kolay görünen, ancak benzeri söylenmeye kalkılınca zor olduğu anlaşılan, özlü söz söyleme sanatındaki ustalığıdır. Kısa öykü yazma tecrübesi; Yunus Emre’yi bu bağlamda da anlamaya vesile olacaktır.

Yarışma, okul kimlikleriyle başvuru yapan ortaöğretim kurumlarının 12. sınıf öğrencilerine açık olacaktır.